Malmö 2020-10-23

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö fortsätter förstärka och uppgradera brandskyddet inom sina fastigheter så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställningar på ytterligare brand- och utrymningslarmsystem för Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång har Consilium Säkerhet fått det stora förtroendet att utöka befintligt brand- och utrymningslarm inom Johannesskolan Malmö.

Johannesskolan är en kommunal grundskola med cirka 550 elever. Johannesskolan ligger centralt i Malmö vid Möllan och är omgiven av stadens kulturutbud och vackra parker.

Johannesskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad