Malmö 2020-10-26

När Lunds Kommun, Lundafastigheter, utvecklar Vipans gymnasieskola genom om- och tillbyggnader till Campus Vipan så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med ApQ El AB och PEAB.

Projektet, Campus Vipan, har under senaste året utvecklas genom att man inom Vipans gymnasieskola utfört om- och tillbyggnader av ett antal befintliga byggnader. Nu har man kommit fram till ombyggnad av byggnad N inom Campus Vipan.

Byggnad N inom Campus Vipan kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett Talat utrymningslarm ASL-Integra från SAC Nordic med integrerat inrymningslarm samt meddelande för inbrottslarmsystemet tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure. Centralenheterna inom byggnad N kommer att integreras med övriga centralenheter inom Campus Vipan via ett gemensamt fibernätverk inom Campus Vipan.

Bild: Lundafastigheter/Vinnergi