Malmö 2020-11-06

I samband med att Thage i Skåne AB bygger om lokaler för Region Skåne inom Utvecklings AB Kranen, Wihlborgs Fastigheter, fastighet Kv Kranen 2 i Västra Hamnen Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med ELFAST El Fastighetsservice Syd AB, del av Climat 80 Gruppen, Malmö.

Inom fastigheten Kranen 2 i Västra Hamnen Malmö skall ombyggnad ske för lokaler till Region Skåne och deras Reproduktionsmedicinskt Centrum samt Logopedmottagning.

De ombyggda lokalerna inom Kv Kranen förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM som integreras med befintligt brand- och utrymningslarm inom fastigheten samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Foto/bild: Wihlborgs Fastigheter