Malmö 2020-12-16

När Kävlinge Kommun, via dess bolag KKL Fastighets AB Kävlinge, gett HA Bygg Henrik Anderssons Byggnads AB i uppdrag att uppföra Kävlinge Nya Medborgarhus så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera Medborgarhusets brand- och utrymningslarmsystem samt system för säker utrymningsplats i samarbete med NEAB Norrköpings Elektriska i Skåne AB, en del av NEAB Gruppen.

Medborgarhuset byggs i fyra våningsplan, källare och takterrass. Huset kommer att smälta in fint i den lokala arkitekturen och bland annat spegla inslag från det närliggande stationshuset. Fasaden pryds med ett terrakottafärgat tegel med inslag av zinkplåt och huvudentrén kommer att vätta mot det nya stationstorget. Entréplanet kommer att vara öppet för alla. Här finns reception, KKB’s Bo-butik, bibliotek och forskarrum. På våning två och tre planeras moderna arbetsplatser för två hundra medarbetare. Översta planet får en stor och luftig fullmäktigesal, café och bokningsbara mötesrum.

Kävlinge Nya Medborgarhus kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och UTM utrymningslarm med talat meddelande ASL-Integra från SAC Nordic samt system för säker utrymningsplats EVAQ från Tjeders tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: FOJAB Arkitekter