Malmö 2021-03-26

I samband med att Byggnadsfirman Otto Magnusson för Malmö Stad/Trianon Rosengård Centrum AB bygger om och till Rosengårds Bibliotek inom Kv Landshövdingen 1 Malmö intill Rosengårds Centrum, så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet av Climat80 Entreprenad, del av Climat80 Gruppen, Malmö att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm samt ljudöverföringssystem teleslingor.

Rosengårds nya bibliotek kommer att ligga direkt i anslutning till Rosengårds Centrum och inom kort är det byggstart för Rosengårds ”nygamla” bibliotek. Redan i februari 2021 flyttade biblioteksverksamheten in i tillfälliga lokaler inne i Rosengård Centrum, så vill du låna böcker kommer att kunna fortsätta göra det under byggtiden.

Rosengårds Bibliotek kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums multisensor CN-PYH SensEye kommer att skydda verksamheten och besökarna samt utrymningslarmet UTM Utrymningslarm Talat Meddelande från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure. Dessutom kommer Consilium Säkerhet att levererar ljudöverföringssystemet, teleslingor, baserat på slingförstärkare från SAC Nordic.

Bild/Illustration: Panorama Arkitekter