Malmö 2021-03-31

När NIMAB Entreprenad AB på uppdrag av LKF Lund Kommuns Fastighets AB skall uppföra bostäder, gruppboende och servicebostäder inom Kv Koggen 2 i Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet av GC Gruppen AB Landskrona att leverera fastigheternas brand- och utrymningslarm.

Projektet Kv Koggen 2 Lund består av flera byggnader om 2-4 våningar och totalt byggs 71 nya bostäder inom Kv Koggen 2.

Servicebostäderna och gruppboendet inom Kv Koggen 2 kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums multisensor CN-PYH SensEye kommer att skydda de boende och verksamheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Jaenecke Arkitekter