Malmö 2021-03-31

Consilium Säkerhet Malmö har fått förtroendet av UMIA Syd AB, Malmö att leverera brand- och utrymningslarm till två nya bostadsprojekt i Malmö och Lund. Dels är Kv Haga 10 Malmö där en ny fastighet på Östra Rönneholmsvägen om sex våningar skall förses med brandskydd och dels är det Kv Banmästaren Hardebergabanan Lund som också förses med brandskydd.

Båda fastigheterna inom Kv Haga 10 Malmö och Kv Banmästaren Lund kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.