Malmö 2021-04-10

I samband med att Lunds kommun via dess serviceavdelning, Lundfastigheter, bygger om och renoverar Fäladsgården inom Kv Sankt Hans Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utbyte och uppgradering av brand- och utrymningslarm via Skånsk Elservice AB.

Fäladsgården är en skola i norra Lund, Norra Fäladen, med cirka 380 elever i årskurserna 7–9, LIG (lokalt integrerad grupp) och förberedelseklass.

Fäladsgården i Lund kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och utbyte/uppgradering sker av befintliga sektioner/detektorer tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Lunds Kommun / Fäladsgården