Malmö 2021-04-10

När PEAB Sverige AB på uppdrag för Wihlborgs Fastigheter AB, Wihlborgs Pulpeten 5 AB, uppför en ny kontorsbyggnad, Kvartetten, inom det expansiva området Hyllie Malmö så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att tillsammans med Insta El Syd AB Malmödel av Instalco att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm.

Det nya kontorshuset Kvartetten (Pulpeten 5) kommer att vara på 16 000m2 och kommer ligga ett stenkast från Hyllie station med närhet både till Malmö central och Kastrup samt hela Öresundsregionen. Kvartetten blir ett spännande kvarter med flera fasader, alla med olika identiteter och utseenden som har anknytning till Öresundsregionen. De fyra fasaderna för tankarna till bördiga åkrar, grönskan i parkernas stad Malmö såväl som Höganäskeramik och kalkstenen i Limhamn.

Den nya kontorsfastigheten Kvartetten Hyllie Malmö kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure. Förutom punktdetektorer kommer fastigheten, verksamheten och människorna att skyddas med aspirationsdetektorer ASD531.

Bild/Illustration: Arkitekt Krook & Tjäder / Walk the room