Malmö 2021-04-16

När LKF Lunds Kommuns Fastighetsbolag uppgraderar och förstärker brandskydd inom Fästan äldreboende i Södra Sandby strax utanför Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utbyte och uppgradering av brand- och utrymningslarm tillsammans med Bemt El AB Malmö, en del av Bemtgruppen.

Fästan äldreboende består av 7 enheter varav 6 enheter är för personer med demenssjukdomar. Totalt finns 50 lägenheter inom Fästan utöver gemensamma sociala ytor och matsal

Fästan i Södra Sandby kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consilium rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PYS kommer att skydda de boende, verksamheten och fastigheten.

Bild/Foto: Lunds Kommun