Consilium säkrar Pilehallen i Trelleborg !

Malmö 2021-04-16 I samband med att MVB på uppdrag av Hemsö och Trelleborgs Kommun uppför Pilehallen inom Trelleborg så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera en helhetslösning inom brand- och säkerhetssystem tillsammans med Bemt El AB Malmö, en del...

Consilium brandsäkrar Fästan äldreboende Södra Sandby !

Malmö 2021-04-16 När LKF Lunds Kommuns Fastighetsbolag uppgraderar och förstärker brandskydd inom Fästan äldreboende i Södra Sandby strax utanför Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utbyte och uppgradering av brand- och utrymningslarm tillsammans...

Consilium brandsäkrar Fäladsgården Lund !

Malmö 2021-04-10 I samband med att Lunds kommun via dess serviceavdelning, Lundfastigheter, bygger om och renoverar Fäladsgården inom Kv Sankt Hans Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utbyte och uppgradering av brand- och utrymningslarm via Skånsk...

Consilium brandsäkrar Kvartetten Hyllie !

Malmö 2021-04-10 När PEAB Sverige AB på uppdrag för Wihlborgs Fastigheter AB, Wihlborgs Pulpeten 5 AB, uppför en ny kontorsbyggnad, Kvartetten, inom det expansiva området Hyllie Malmö så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att tillsammans med Insta El Syd AB...

Consilium Säkerhet Syd förvärvar AccessTeknik

Malmö 2021-04-08   Consilium Säkerhet Syd AB har tecknat avtal om att förvärva AccessTeknik i Örestad. AccessTeknik arbetar med brand- och säkerhetsinstallationer och bolagen har under flera år haft ett nära samarbete. Consilium Säkerhet Syd har levererat...