Consilium brandsäkrar Hedda Andersson Gymnasiet i Lund !

Malmö 2020-12-18 När Skanska Sverige på uppdrag av Lunds Kommun, via deras serviceförvaltning affärsområde Lundafastigheter, .skall uppföra Hedda Andersson Gymnasiet i Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera skolans brand- och...

Consilium brandsäkrar två nya förskolor i Malmö !

Malmö 2020-12-17 I samband med att Malmö Stad genom dess servicenämnd – affärsområde Stadsfastigheter – uppför två nya förskolor inom Malmö, Ärtan – Kroksbäcksparken nya förskola – och Källängens Förskola, inom Kv Priorn 4 så levererar Consilium...

Consilium brandsäkrar Kävlinge Nya Medborgarhus !

Malmö 2020-12-16 När Kävlinge Kommun, via dess bolag KKL Fastighets AB Kävlinge, gett HA Bygg Henrik Anderssons Byggnads AB i uppdrag att uppföra Kävlinge Nya Medborgarhus så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera Medborgarhusets brand-...

Consilium brandsäkrar Stora Råby skola Lund !

Malmö 2020-12-15 I samband med att Lunds Kommun, via deras serviceförvaltning affärsområde Lundafastigheter, gett Servicekuben AB Malmö i uppdrag att uppföra Stora Råby Skola Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera fastighetens...

Consilium brandsäkrar Nya Burlövsbadet !

Malmö 2020-12-11 När NCC i partneringsamarbete med Burlövs Kommun bygger det Nya Burlövsbadet har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera fastighetens brand- och säkerhetssystem i samarbete med Bravida El Sverige. Burlövs nya badhus kommer få...

Consilium brandsäkrar Kv Merkur Göteborg !

Göteborg 2020-11-30 I samband med att Platzer Fastigheter AB bygger om och till fastigheten inom Kv Merkur Göteborg så har så levererar Consilium Säkerhet Göteborg fastighetens nya brand- och utrymningslarm tillsammans med El-Otto i Kungälv AB, Göteborg. Kv Merkur är...