Nyheter

Consilium brandsäkrar Köpingeskolan i Trelleborg !

Malmö 2021-05-14

När Veidekke på uppdrag av Hemsö Fastighets AB uppför Köpingeskolan i Trelleborg så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med EA Installationer AB Trelleborg.

Hemsö har tilldelats mark i Trelleborg för att utveckla en ny grundskola, förskola samt en idrottsanläggning. Grundskolan kommer att ge plats för 700 elever i årskurserna F-9 samt fritids. Hemsö har tecknat ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Internationella Engelska Skolan för den nya grundskolan. Skolbyggnaden uppförs i tre våningsplan och omfattar cirka 7 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta inklusive förskolan. Idrottshallarna utgör en separat byggnad och ligger i nära anslutning till grundskolan.

Köpingeskolan förses precis som den nya sporthallen Pilehallen med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med UTM Utrymningslarmsystem Talat Meddelande från SAC Nordic och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Hemsö

Consilium säkrar Pilehallen i Trelleborg !

Malmö 2021-04-16

I samband med att MVB på uppdrag av Hemsö och Trelleborgs Kommun uppför Pilehallen inom Trelleborg så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera en helhetslösning inom brand- och säkerhetssystem tillsammans med Bemt El AB Malmö, en del av Bemt Gruppen.

Den nya Pilehallen består av två stycken sporthallar och en fritidsgård. Tanken är att både Pilevallskolan och kommande Köpingeskolan skall kunna bedriva idrott i dessa nya lokaler.

Den nya sporthallen med fritidsgård, Pilehallen Trelleborg, kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett helintegrerat säkerhetssystem RCO M5 MEGA samt teleslingor från SAC Nordic dessutom installeras övervakad larmöverföring från AddSecure. Ingående brandlarmsystem integreras i Trelleborgs Kommuns överordnade presentationssystem Consilium csVisionTM.

Bild:Illustration: Space Arkitekter AB

Consilium brandsäkrar Fästan äldreboende Södra Sandby !

Malmö 2021-04-16

När LKF Lunds Kommuns Fastighetsbolag uppgraderar och förstärker brandskydd inom Fästan äldreboende i Södra Sandby strax utanför Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utbyte och uppgradering av brand- och utrymningslarm tillsammans med Bemt El AB Malmö, en del av Bemtgruppen.

Fästan äldreboende består av 7 enheter varav 6 enheter är för personer med demenssjukdomar. Totalt finns 50 lägenheter inom Fästan utöver gemensamma sociala ytor och matsal

Fästan i Södra Sandby kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consilium rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PYS kommer att skydda de boende, verksamheten och fastigheten.

Bild/Foto: Lunds Kommun

Consilium brandsäkrar Fäladsgården Lund !

Malmö 2021-04-10

I samband med att Lunds kommun via dess serviceavdelning, Lundfastigheter, bygger om och renoverar Fäladsgården inom Kv Sankt Hans Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utbyte och uppgradering av brand- och utrymningslarm via Skånsk Elservice AB.

Fäladsgården är en skola i norra Lund, Norra Fäladen, med cirka 380 elever i årskurserna 7–9, LIG (lokalt integrerad grupp) och förberedelseklass.

Fäladsgården i Lund kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och utbyte/uppgradering sker av befintliga sektioner/detektorer tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Lunds Kommun / Fäladsgården

Consilium brandsäkrar Kvartetten Hyllie !

Malmö 2021-04-10

När PEAB Sverige AB på uppdrag för Wihlborgs Fastigheter AB, Wihlborgs Pulpeten 5 AB, uppför en ny kontorsbyggnad, Kvartetten, inom det expansiva området Hyllie Malmö så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att tillsammans med Insta El Syd AB Malmödel av Instalco att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm.

Det nya kontorshuset Kvartetten (Pulpeten 5) kommer att vara på 16 000m2 och kommer ligga ett stenkast från Hyllie station med närhet både till Malmö central och Kastrup samt hela Öresundsregionen. Kvartetten blir ett spännande kvarter med flera fasader, alla med olika identiteter och utseenden som har anknytning till Öresundsregionen. De fyra fasaderna för tankarna till bördiga åkrar, grönskan i parkernas stad Malmö såväl som Höganäskeramik och kalkstenen i Limhamn.

Den nya kontorsfastigheten Kvartetten Hyllie Malmö kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure. Förutom punktdetektorer kommer fastigheten, verksamheten och människorna att skyddas med aspirationsdetektorer ASD531.

Bild/Illustration: Arkitekt Krook & Tjäder / Walk the room

Consilium Säkerhet Syd förvärvar AccessTeknik

Malmö 2021-04-08

 

Consilium Säkerhet Syd AB har tecknat avtal om att förvärva AccessTeknik i Örestad. AccessTeknik arbetar med brand- och säkerhetsinstallationer och bolagen har under flera år haft ett nära samarbete. Consilium Säkerhet Syd har levererat automatiska brand- och utrymningslarm som AccessTeknik monterat och installerat till kunder och samarbetspartners.

Consilium Säkerhet Syd har som mål att växa inom sina marknadssegment därför har det förts en diskussion med AccessTeknik vilket resulterade i ett förvärv. Consilium Säkerhet ser en stor potential med förvärvet och välkomnar de tidigare ägarna Richard Virgili och Jim Borglin, till Consilium Säkerhet Syd AB. Vi ser framemot ett gott samarbete med AccessTekniks tidigare kunder och samarbetspartner.

AccessTeknik i Örestad AB grundades 2000 och har arbetat med brand- och säkerhetsinstallationer inom Skåne. Consilium Säkerhet Syd AB är ett marknadsbolag inom Consilium Safety Group och marknadsför och säljer Consiliums brandlarmsystem i Skåne, Blekinge och Småland i egen regi och med utvalda samarbetspartners.

På bild: Richard Virgili och Jim Borglin AccessTeknik gör säker bekräftelse med Ulf Petersson Regional Manager Nordics Consilium Safety Group

Consilium brandsäkrar Kv Haga 10 och Kv Banmästaren

Malmö 2021-03-31

Consilium Säkerhet Malmö har fått förtroendet av UMIA Syd AB, Malmö att leverera brand- och utrymningslarm till två nya bostadsprojekt i Malmö och Lund. Dels är Kv Haga 10 Malmö där en ny fastighet på Östra Rönneholmsvägen om sex våningar skall förses med brandskydd och dels är det Kv Banmästaren Hardebergabanan Lund som också förses med brandskydd.

Båda fastigheterna inom Kv Haga 10 Malmö och Kv Banmästaren Lund kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium brandsäkrar Koggen 2 i Lund !

Malmö 2021-03-31

När NIMAB Entreprenad AB på uppdrag av LKF Lund Kommuns Fastighets AB skall uppföra bostäder, gruppboende och servicebostäder inom Kv Koggen 2 i Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet av GC Gruppen AB Landskrona att leverera fastigheternas brand- och utrymningslarm.

Projektet Kv Koggen 2 Lund består av flera byggnader om 2-4 våningar och totalt byggs 71 nya bostäder inom Kv Koggen 2.

Servicebostäderna och gruppboendet inom Kv Koggen 2 kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums multisensor CN-PYH SensEye kommer att skydda de boende och verksamheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Jaenecke Arkitekter

 

Consilium brandsäkrar Rosengårds Bibliotek !

Malmö 2021-03-26

I samband med att Byggnadsfirman Otto Magnusson för Malmö Stad/Trianon Rosengård Centrum AB bygger om och till Rosengårds Bibliotek inom Kv Landshövdingen 1 Malmö intill Rosengårds Centrum, så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet av Climat80 Entreprenad, del av Climat80 Gruppen, Malmö att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm samt ljudöverföringssystem teleslingor.

Rosengårds nya bibliotek kommer att ligga direkt i anslutning till Rosengårds Centrum och inom kort är det byggstart för Rosengårds ”nygamla” bibliotek. Redan i februari 2021 flyttade biblioteksverksamheten in i tillfälliga lokaler inne i Rosengård Centrum, så vill du låna böcker kommer att kunna fortsätta göra det under byggtiden.

Rosengårds Bibliotek kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums multisensor CN-PYH SensEye kommer att skydda verksamheten och besökarna samt utrymningslarmet UTM Utrymningslarm Talat Meddelande från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure. Dessutom kommer Consilium Säkerhet att levererar ljudöverföringssystemet, teleslingor, baserat på slingförstärkare från SAC Nordic.

Bild/Illustration: Panorama Arkitekter

 

Consilium brandsäkrar boende i Stångby Väster !

Malmö 2021-03-17

När PEAB på uppdrag av LKF Lunds Kommuns Fastighets AB fått i uppdrag att uppföra ett nytt SÄBO Särskilt boende med 55 lägenheter inom Kv Storspoven i Stångby har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera fastighetens brand- och säkerhetssystem tillsammans med Jafab El Vs Ventilation Limhamn.

Det nya SÄBO kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums unika CN-PYS rökdetektor med inbyggd fullt adresserbar siren kommer att skydda boenderummen tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: Kanozi Arkitekter AB

Kategorier

Consilium Safety Sweden AB

Syd

Malmö
Vevaxelgatan 11
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Väst

Salsmästaregatan 21
422 46 HISINGS BACKA
Telefon: 031-710 79 00 

Öst

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler