Nyheter

Consilium brandsäkrar Hedda Andersson Gymnasiet i Lund !

Malmö 2020-12-18

När Skanska Sverige på uppdrag av Lunds Kommun, via deras serviceförvaltning affärsområde Lundafastigheter, .skall uppföra Hedda Andersson Gymnasiet i Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera skolans brand- och utrymningslarmsystem med talat utrymningslarm i nära samarbete med Assemblin El AB Lund.

Den nya skolan, Hedda Andersson Gymnasiet, är en högstadie- och gymnasieskola som kommer att ha plats för 2 200 elever, varav 25 procent högstadieelever och 75 procent gymnasieelever. Byggnaden får en total yta om cirka 25 000 kvadratmeter och blir fyra våningar hög. Byggnationen har inleds med rivning av befintlig byggnad i slutet av juni 2020. Skolan ska stå färdig före utgången av andra kvartalet 2023.

Consilium Säkerhet är mycket glada och stolta att tillsammans med Assemblin El Lund och deras konsult Arfry arbetat fram en totallösning för brand- och utrymningslarm för Hedda Andersson Gymnasiet som skyddar liv, materiel och värde. Resan har varit lång och påbörjades redan 2018 därför är det extra spännande att gå från projektering till utförande säger Johan Beckman Försäljningsansvarig Consilium Säkerhet Malmö.

Hedda Andersson Gymnasiet Lund kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM fördelat på fyra centralapparater sammankopplade i nätverk och totalt cirka 1500 detektorer/enheter samt UTM utrymningslarmsystem ASL-Integra med fyra centralenheter sammankopplade i nätverk från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: Wingårdhs Arkitekter

Consilium brandsäkrar två nya förskolor i Malmö !

Malmö 2020-12-17

I samband med att Malmö Stad genom dess servicenämnd – affärsområde Stadsfastigheter – uppför två nya förskolor inom Malmö, Ärtan – Kroksbäcksparken nya förskola – och Källängens Förskola, inom Kv Priorn 4 så levererar Consilium Säkerhet Malmö förskolornas brand- och utrymningslarmsystem i samarbete med Caanel Elteknik AB Malmö.

Ärtans förskola blir en ny förskola med 6 avdelningar som byggs inom Kroksbäcksparken i Malmö och Källängens Förskola blir en ny förskola vid Rådmansvången, Triangeln, i centrala Malmö.

Den nya förskolorna förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration Ärtans Förskola: Arkitektgruppen i Malmö AB

Consilium brandsäkrar Kävlinge Nya Medborgarhus !

Malmö 2020-12-16

När Kävlinge Kommun, via dess bolag KKL Fastighets AB Kävlinge, gett HA Bygg Henrik Anderssons Byggnads AB i uppdrag att uppföra Kävlinge Nya Medborgarhus så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera Medborgarhusets brand- och utrymningslarmsystem samt system för säker utrymningsplats i samarbete med NEAB Norrköpings Elektriska i Skåne AB, en del av NEAB Gruppen.

Medborgarhuset byggs i fyra våningsplan, källare och takterrass. Huset kommer att smälta in fint i den lokala arkitekturen och bland annat spegla inslag från det närliggande stationshuset. Fasaden pryds med ett terrakottafärgat tegel med inslag av zinkplåt och huvudentrén kommer att vätta mot det nya stationstorget. Entréplanet kommer att vara öppet för alla. Här finns reception, KKB’s Bo-butik, bibliotek och forskarrum. På våning två och tre planeras moderna arbetsplatser för två hundra medarbetare. Översta planet får en stor och luftig fullmäktigesal, café och bokningsbara mötesrum.

Kävlinge Nya Medborgarhus kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och UTM utrymningslarm med talat meddelande ASL-Integra från SAC Nordic samt system för säker utrymningsplats EVAQ från Tjeders tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: FOJAB Arkitekter

Consilium brandsäkrar Stora Råby skola Lund !

Malmö 2020-12-15

I samband med att Lunds Kommun, via deras serviceförvaltning affärsområde Lundafastigheter, gett Servicekuben AB Malmö i uppdrag att uppföra Stora Råby Skola Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera fastighetens brand- och utrymningslarmsystem samt ljudanläggningar i samarbete med Climat80 Entreprenad AB Malmö, en del av Climat80 Gruppen.

Stora Råby Skola inom Södra Råbylund Lund omfattar nybyggnad av en skola i två plan med idrottshall och truppgymnastikhall. Skolan kommer att vara treparallellig med årskurserna F-3 och vara dimensionerad för cirka 300-360 elever i åldrarna 6-10år. Den integrerade idrottshallen blir cirka 23x18m och förses med fyra omklädningsrum samt Truppgymnastikhallen blir cirka 45x25m med gropar för fjädrande underlag och landningsmattor.

Stora Råby Skola kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ljudanläggningar från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Consilium brandsäkrar Nya Burlövsbadet !

Malmö 2020-12-11

När NCC i partneringsamarbete med Burlövs Kommun bygger det Nya Burlövsbadet har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera fastighetens brand- och säkerhetssystem i samarbete med Bravida El Sverige.

Burlövs nya badhus kommer få en central roll i det nya området Kronetorpstaden, strax norr om Malmö. När allt är på plats kommer badet kunna ta emot 200 000 badgäster varje år. När badet är färdigställt kommer det att innehålla en 50-metersbassäng som vid behov kan delas av till två 25-metersbassänger, en undervisningsbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng. Inom fastigheten förbereds även lokaler för reception, café och gym.

Nya Burlövsbadet kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där de badande och fastigheten skyddas av punkdetektorer CN-DPH och CN-PYH tillsammans med aspirationssystem ASD535. Integration sker även med UTM Utrymningslarm Talat Meddelande ASL-Integra från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: Liljewall

Consilium brandsäkrar Kv Merkur Göteborg !

Göteborg 2020-11-30

I samband med att Platzer Fastigheter AB bygger om och till fastigheten inom Kv Merkur Göteborg så har så levererar Consilium Säkerhet Göteborg fastighetens nya brand- och utrymningslarm tillsammans med El-Otto i Kungälv AB, Göteborg.

Kv Merkur är en välkänd fastighet i Göteborg, fastigheten Merkur uppfördes redan 1897 på Skeppsbron i centrala Göteborg och är idag en av de äldsta bevarade byggnaden i området.  Den nya delen av Merkur, med inspiration från hamnens industriella råhet och stenstadens robusta kvartersstruktur, kommer att ge ett öppet intryck mot Stora Badhusgatan. Den gamla palatsliknande delen av Merkur är både ståtligt och lekfullt med sina små torn och tidstypiska detaljer.

Fastigheten Kv Merkus kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och cirka 300 rökdetektorer kommer att skydda fastigheten.

Bild/Illustration: Platzer Fastigheter AB

 

 

 

Consilium brandsäkrar Kv Silon Tygelsjö !

Malmö 2020-11-11

När Byggmästar´n i Skåne AB till Hemsö Fastighets AB uppför den nya fastigheten Kv Silon 1 Tygelsjö, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med Climat 80 Entreprenad, del av Climat 80 Gruppen, Malmö.

Projektet Kv Silon 1 Tygelsjö innefattar nybyggnation av vård- och omsorgsboende, bostadslägenheter och en större matvarubutik.

Fastigheten Kv Silon 1 kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums interaktive rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS kommer att skydda de boende och fastigheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Hemsö Fastighets AB

 

Consilium brandsäkrar ytterligare inom Wihlborgs !

Malmö 2020-11-06

I samband med att Thage i Skåne AB bygger om lokaler för Region Skåne inom Utvecklings AB Kranen, Wihlborgs Fastigheter, fastighet Kv Kranen 2 i Västra Hamnen Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med ELFAST El Fastighetsservice Syd AB, del av Climat 80 Gruppen, Malmö.

Inom fastigheten Kranen 2 i Västra Hamnen Malmö skall ombyggnad ske för lokaler till Region Skåne och deras Reproduktionsmedicinskt Centrum samt Logopedmottagning.

De ombyggda lokalerna inom Kv Kranen förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM som integreras med befintligt brand- och utrymningslarm inom fastigheten samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Foto/bild: Wihlborgs Fastigheter

 

Consilium brandsäkrar ByggMax !

Malmö 2020-10-30

När Er-Ho Bygg uppför en ny fastighet för ByggMax i Löddeköpinge så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med ÖresundTeknik Malmö.

Byggmax Group består av Byggmax, Buildor och Skånska Byggvaror. Den första Byggmax-butiken slog upp portarna 1993 och 17 år senare, 2010, noterades Byggmax Groups aktie på Stockholmsbörsen. Byggmax Group har etablerat en stark marknadsposition på den nordiska gör-det-själv-marknaden.

ByggMax nya butik i Löddeköpinge kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500 tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Consilium säkrar Det Goda Vattnet Lund !

Malmö 2020-10-28

I samband med att Wästbygg uppför Brf projektet det ”Det Goda Vattnet” för Paulssons Fastigheter inom Kv Skymningen i Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera fastighetens brand- och säkerhetssystem tillsammans med NEAB Norrköpings Elektriska i Skåne AB.

Projektet inom Kv Skymningen är den prisbelönade arkitekten Cord Siegels första bostadshus i Lund. Projektet är döpt till ”Det goda vattnet” och omfattar 61 bostadsrätter i en mångfald av utföranden – från ettor på 36 kvm till radhus och etagelägenheter på 139 kvm – intill Gryningsparken och spårvägen i Lunds nya stadsdel Brunnshög. Med vatten, grönska och kretslopp som bärande teman erbjuder ”Det goda vattnet” en hel del originella idéer. Den gemensamma poolen på innergården är t ex av naturtyp, dvs istället för klor renas den på naturligt sätt med växter och sandfilter. Huset är ett samarbete mellan Paulssons Fastigheter, som har en lång erfarenhet av att utveckla och förvalta fastigheter i Lund, och Cord Siegel arkitektfirman Siegel.

Det Goda Vattnet kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och säkerhetssystem RCO M5 med integrerad porttelefon tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: Siegel/Paulssons Fastigheter

Kategorier

Consilium Safety Sweden AB

Syd

Malmö
Vevaxelgatan 11
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Väst

Salsmästaregatan 21
422 46 HISINGS BACKA
Telefon: 031-710 79 00 

Öst

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler