Nyheter

Consilium brandsäkrar byggnad N inom Campus Vipan Lund !

Malmö 2020-10-26

När Lunds Kommun, Lundafastigheter, utvecklar Vipans gymnasieskola genom om- och tillbyggnader till Campus Vipan så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med ApQ El AB och PEAB.

Projektet, Campus Vipan, har under senaste året utvecklas genom att man inom Vipans gymnasieskola utfört om- och tillbyggnader av ett antal befintliga byggnader. Nu har man kommit fram till ombyggnad av byggnad N inom Campus Vipan.

Byggnad N inom Campus Vipan kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett Talat utrymningslarm ASL-Integra från SAC Nordic med integrerat inrymningslarm samt meddelande för inbrottslarmsystemet tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure. Centralenheterna inom byggnad N kommer att integreras med övriga centralenheter inom Campus Vipan via ett gemensamt fibernätverk inom Campus Vipan.

Bild: Lundafastigheter/Vinnergi

Consilium brandsäkrar Johannesskolan Malmö !

Malmö 2020-10-23

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö fortsätter förstärka och uppgradera brandskyddet inom sina fastigheter så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställningar på ytterligare brand- och utrymningslarmsystem för Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång har Consilium Säkerhet fått det stora förtroendet att utöka befintligt brand- och utrymningslarm inom Johannesskolan Malmö.

Johannesskolan är en kommunal grundskola med cirka 550 elever. Johannesskolan ligger centralt i Malmö vid Möllan och är omgiven av stadens kulturutbud och vackra parker.

Johannesskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad

 

Consilium säkrar LKP parkeringshus Medicon Village !

Malmö 2020-10-22

När Byggnadsfirman Otto Magnusson på uppdrag av LKP Lunds Kommuns Parkering AB uppför ett nytt parkeringshus med 665 parkeringsplatser vid Medicon Village Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och säkerhetssystem tillsammans med NEAB Norrköpings Elektriska Skåne AB.

I området kring Medicon Village finns ett parkeringsunderskott. Behovet av parkering i området förväntas växa i framtiden dels på grund av Medicon Village tillväxt, men även på grund av breddningen av E22 och påbyggnaden av en ny avfart in mot staden. För att minska detta parkeringsunderskott och bidra till Lunds stadsmiljö ligger det på LKP AB:s agenda att bygga en ny parkeringsanläggning på Medicon Village med cirka 600 platser.

Det nya parkeringshuset inom Medicon Village Lund kommer att skyddas av ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM, passersystem från RCO och kamerasystem med Hikvision kameror samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: LKP AB

Consilium brandsäkrar Hedmanska Gården !

Malmö 2020-10-19

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö fortsätter förstärka och uppgradera brandskyddet inom sina fastigheter så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utökning av befintligt brandskydd inom Hedmanska Gården. Beställningen är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Hedmanska Gården i Malmö består av fem olika byggnader av högst varierande ålder. De visar på den bebyggelseutveckling som var typisk för Malmös stadsgårdar. Den äldsta byggnaden är korsvirkeshuset ut mot Lilla Torg, som uppfördes av borgmästaren Niels Hammer 1597. På den tiden var det bostad och kontor på bottenvåningen och magasin på andra våningen. Fasaden mot torget har det bäst bevarade 1500-talskorsvirket i Malmö.

Hedmanska Gården förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad

 

Consilium brandsäkrar Bergagården Bjärred !

Malmö 2020-10-09

I samband med att Bjärreds Församling förstärker och uppgraderar sitt brandskydd har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att brandsäkra Bergagården med Bergakyrkan i Bjärred tillsammans med Elgruppen i Lomma AB.

Bergakyrkan invigdes den 31 mars 1974 och är Bjärreds församlingens yngsta kyrkobyggnad. Bergakyrkan med tillhörande församlingshem Bergagården ligger i södra delen av Bjärred. Den trelängade byggnaden uppfördes 1974 i en stil som blandade både modern arkitektur och traditionell byggnadstradition. I församlingshemmet ryms lokaler för administration och ungdomsverksamhet men också en samlingssal, Bergasalen. Bergagården byggdes till 1989 med lokaler för ytterligare verksamhet. I den omgivande parken ligger även Vita villan, från början sommarhus men som nu inrymmer förskola. Hela anläggningen håller ett högt arkitektoniskt värde och visar både modern arkitektur och äldre byggnadstradition

Bergagården och Bergakyrkan samt kringliggande fastigheter kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Svenska Kyrkan/Bjärreds Församling

 

Consilium brandsäkrar ny servicebyggnad inom Malmö sjukhusområde !

Malmö 2020-10-02

När Peab på uppdrag av Region Skåne uppför den nya servicebyggnaden inom Malmö sjukhusområde så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med Bravida Malmö Elentreprenad.

Den nya servicebyggnaden i ytterkanten av sjukhusområdet blir områdets nav för logistik. Här samlas och samordnas vårdens stödverksamheter och hit kommer alla in- och utleveranser såsom måltider, läkemedel, prover för analys, förbrukningsmaterial, textilier, post och paket. Servicebyggnaden kommer att omfatta cirka 27 000 kvm och ansluter till övriga sjukhusområdet via nya transport- och teknikkulvertar.

Servicebyggnaden inom Malmö sjukhusområde kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Förutom punktdetektering med cirka 1000 enheter kommer servicebyggnaden att skyddas med aspirationsdetektorer, linjevärmedetektorer och flamdetektorer från Consilium samt övervakad larmöverföring från AddSecure. Dessutom kommer ett övervakningssystem för sprinkler levereras och installeras från Consilium, Consilium S5000, och alla system och detektorer kommer att integreras och övervakas av överordnat presentations- och styrsystem Consilium csVisionTM inom Region Skåne.

Bild/Illustration: Tengbom

 

Consilium brandsäkrar Kunskapsportens Arena !

Malmö 2020-10-01

När Kunskapsporten förstärker och uppgraderar sitt brandskydd så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställningar på nytt brand- och utrymningslarmsystem inom Kunskapsportens Arena i natursköna Bunkeflostrand, Malmö.

Kunskapsportens Arena ligger i Bunkeflostrand och ägs och drivs av Kunskapsporten med Malmö stad som största hyresgäst. Arenan är på ca 4500 kvm och innehåller en modern fotbollshall med senaste generationen konstgräs, stora omklädningsrum och ett café med en konferenslokal. Hallen kan även nyttjas för andra sporter och användningsområden och kan delas in i sektioner.

Kunskapsportens Arena förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och UTM Utrymningslarm Talat Meddelande från SAC Nordic.

Bild: Kunskapsporten AB

Consilium brandsäkrar Malmöhus Slott !

Malmö 2020-09-29

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö fortsätter förstärka och uppgradera brandskyddet inom sina fastigheter så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställningar på ytterligare brand- och utrymningslarmsystem för Malmö Stad. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång har Consilium Säkerhet fått det stora förtroendet att förse Malmöhus Slott, Malmö Museum, med nytt brand- och utrymningslarm.

Slottet Malmöhus är Nordens äldsta bevarade renässansslott. Av Erik av Pommerns kastell från 1434 finns fortfarande rester bevarade i det slott som stod klart vid 1500-talets mitt. På Malmöhus slott bodde de danska kungarna under sina besök i Malmö och här hölls den äventyrslystne Earl of Bothwell, Maria Stuarts tredje make, fängslad i fem år. När Skåne blev svenskt 1658 förstärktes befästningarna ytterligare men på 1700-talet förlorade fästningen sin betydelse och användes 1828-1909 som fängelse. Efter restaurering och ombyggnad kunde Malmö Museum invigas 1937.

Malmöhus Slott förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad

 

Consilium brandsäkrar Amfiteater och Bjerred Station

Malmö 2020-08-25

I samband med att Er-Ho Bygg erhållit uppdrag att bygga en ny Amfiteater i Lomma och renovera Bjerred Station i Bjärred så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastigheternas brand- och utrymningslarm tillsammans med Elgruppen i Lomma AB.

Den nya Amfiteater byggs vid strandängarna i Lomma och tanken är att den nya amfiteatern ska kunna användas av föreningar, privatpersoner, företag och ideella organisationer.

Bjerreds stationshus uppfördes 1901 i romantiserande panelarkitektur och användes som stationshus till och med 1938 då järnvägsförbindelsen med Lund lades ner. Därefter har Stationshuset bl.a. används som fritidsgård men i samband med att den nya fritidsgården Stationen 2.0 stod klar 2018 har Lomma Kommun nu bestämt att renovera fastigheten så den kan användas för servering och kontorsutrymmen. All renovering inom Bjerreds Station sker med varsam hand och framför allt matsalen kommer att få byggnadens forna glans från början av 1900-talet.

Både Amifiteatern i Lomma och Bjerred Stationshus förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG500 tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Kamikaze arkitekter/ Lomma kommun

Consilium brandsäkrar Kv Eden Hyllie !

Malmö 2020-08-04

När MVB Syd AB på uppdrag av Kungsleden uppför det nya kontorshuset Eden inom expansiva Hyllie, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm med UTM utrymningslarmsystem med talat meddelande tillsammans med EA Installationer AB Trelleborg.

Eden är Kungsledens nya kontorsbyggnad om cirka 8 000 kvm uthyrningsbar yta i Hyllie, Malmö. Den totala investeringen uppgår till 350 miljoner kronor och mer än 50 procent av kontorsytorna är redan uthyrda till bland andra Quick Office. Inflyttning i Eden beräknas starta under andra kvartalet 2021. Byggnaden kommer även att certifieras enligt Leed. minst guldnivå, samt The Well Building Standard.

Det nya kontorshuset Eden Hyllie kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med UTM utrymningslarm med Talat meddelande ASL-Integra från SAC Nordic och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: White Arkitekter

Kategorier

Consilium Säkerhet Syd AB

Malmö
Malmö Topplocksgatan 3
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Consilium Säkerhet Väst AB

Marieholmsgatan 64 
415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-710 79 00 

Consilium Säkerhet Öst AB

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler