I samband med att Staffanstorps Kommun bygger om det befintliga biblioteket till Kulturhus så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via Climat 80 / Elfast Malmö.

När det befintliga biblioteket flyttar till Rådhuset i Staffanstorps så skapar Staffanstorps kommun ett nytt Kulturhus i den befintliga byggnaden. Här skapas ett attraktivt och multifunktionellt hus, med bland annat samlingssal som har plats för 250-300 sittande. Samlingssalen kommer även att förses med en scen. Förutom samlingssal skapas utrymme för kulturell och kreativ verksamhet med bl.a. replokaler dessutom kommer både Konsthall och hörsal att finnas kvar.

De nya Kulturhuset i Staffanstorp förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Staffanstorps Kommun