I samband med att Akademiska Hus Lund bygger om inom Kv Paradis 51 ”Gamla Köket” för Lunds Universitet så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Emil Lundgren AB, Lund.

Akademiska Hus investerar i kvarteret Paradis för Lunds Universitet. Fokus för om- och tillbyggnaden av Socialhögskolans nya lokaler ligger på studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas samt för att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer. Totalt omfattar om- och tillbyggnaden av teologernas tidigare lokaler inom Kv Paradis eller Gamla köket som byggnaden heter cirka 4 000 kvadratmeter.

Lokalerna inom ”Gamla Köket” Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och anslutning sker till Consiliums överordnade presentations- och styrsystem inom Akademiska hus.