När Byggmästaren i Skåne på uppdrag av Malmö Stad bygger en ny grundskola inom Kv Furen 1 i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elresurs i Skåne AB.

Den nya grundskolan uppförs i två plan och kommer att uppföras intill nuvarande Rörsjöskolan Föreningsgatan/Celsiusgatan i Malmö. Den nya byggnaden består av två våningsplan med tillhörande teknikutrymmen samt separat miljöhus.

Den nya grundskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.