I samband med att Malmö Stad, genom deras servicenämnd Stadsfastigheter, uppgraderar och utökar brandskyddet inom Kv Rönnen byggnad 6 Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

Kvarteret Rönnen i Malmö var tidigare ett sjukhusområde, Värnhems Sjukhus, framtill i början av 2000-talet men idag används fastigheterna och lokalerna inom Kv Rönnen till bl.a. studentbostäder, skola, förskola, idrottshall och kontor. En stor del av infrastrukturen från sjukhustiden finns kvar inom området med bland annat stora parkeringsytor

Kv Rönnen byggnad 6 förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och byggnaden förses med cirka 1000 nya interaktiva enheter fördelat på två stycken centralenheter sammankopplade i nätverk.