I samband med att Wihlborgs Fastigheter uppför en ny byggvarubutik till Optimera inom Kv Diabasen Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö levererar dess nya brand- och utrymningslarmsystem via RSA El och Data AB Malmö.

Den nya butiken för Optimera uppförs på Gastelyckan som är ett stort handels- och företagsområde i Lund. Optimera är en bygghandel inriktad mot proffs med ett femtiotal byggvaruhus över Sverige.

Den nya butiken för Optimera Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.