När Serviceförvaltningen inom Lunds Kommun, Lundafastigheter, renoverar och bygger om Blåklintens Förskola inom Kv Utmarken Lund och kontor för bl.a. inom Kv Carl Holmberg Bytaregatan i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via RSA El och Data AB Malmö.

Både Blåklintens Förskola och kontoret inom Kv Carl Holmberg förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.