I samband med att Folkets Hus och Lunds Stadsteater i Lund förstärker sitt brand- och utrymningslarm så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

Lunds Folkets Hus ingår i folkrörelsen Folkets Hus och Parker som är partipolitiskt och religiöst obundna och verksamheten bygger helt och hållet på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Folkets Hus i Lund och Lunds Stadsteater förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.