När Skanska bygger en ny fastighet inom Västra Hamnen i Kv Sjösättningen 1 så levererar levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elgruppen i Lomma AB.

Den nya fastigheten i Västra Hamnen Malmö om totalt cirka 7000 m2 kommer att innehålla äldreboende om 60 lägenheter, förskola för 120 barn och kommersiella lokaler.

Fastigheten, Kv Sjösättningen 1, förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums unika optiska rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS kommer att användas.

Bild: Skanska