I samband med att Serneke bygger nytt hotell för Magnolia Bostad AB och Ligula i Lund inom Kv Morgonen Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via GC Gruppen AB, Landskrona.

Lunds nya hotell kommer att ligga i stadsdelen Brunnshög i Lund nära forskningsanläggningen ESS och motorvägen E22. Här planeras även en spårvägslinje gå förbi och i stadsdelen planeras det för bostäder, kontor och service. Hotellet kommer att vara 23 våningar högt och försett med cirka 260 rum, stora loungeytor, ett gym och en skybar. Hotellet kommer att drivas av Ligula under varumärket Motel L och byggs av Serneke på uppdrag av Magnolia Bostad AB.

Det nya hotellet inom Brunnshög Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM i hotellet kommer bl.a. Consiliums unika optiska rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS att användas.

Bild: Serneke