I samband med att MKB Fastighets AB bygger om och till Gubbabackens Förskola för Malmö Stad så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elresurs AB, Malmö.

Gubbabackens Förskola ligger på Gullviksborg i Malmö, Erikfältsgatan. På förskolan arbetar cirka 30 anställda och förskolan har cirka 140 barn fördelade på totalt sju avdelningar.

Precis som många förskolor i Malmö förses även Gubbabackens Förskola med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.