I samband med att Vellinge Kommun bygger om och ut Skanörs Brandstation i Skanör så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem samt passer- och inbrottslarmsystem via El-Expressen AB Lund – En del av Instalco.

Brandstationen i Skanör ska byggas om och utökas med 200 kvadratmeter. En helt ny vagnhall ska uppföras på stationens östra sida vilket kommer ge räddningstjänstpersonalen betydligt mer utrymme för sin övriga verksamhet. Även köket inom Brandstationen ska renoveras och nya fönster sättas in.

Brandstationen i Skanör förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500 och ett helintegrerat passer- och inbrottslarmsystem RCO M5 MEGA.

Bild: A-Design Arkitektkontor AB