När Kävlinge Kommun via KKB Fastigheter AB bygger en ny förskola i Löddeköpinge, Tolvåkers Förskola, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Assemblin El AB

Tolvåker förskola är en nybyggnad för cirka 240 barn som ska stå klar hösten 2019. Förskolan uppförs på samma tomt som man river en tidigare förskolebyggnad från 70-talet. Den nya förskolan projekteras och uppförs efter Kävlinge Kommuns nya funktionsprogram, som baseras på nya föreskrifter om att barnen ska vistas i mindre grupper. Man har gått ifrån det traditionella konceptet med avdelningar och istället får den nya förskolan enheter som var och en innehåller tre mindre barngrupper. Tre enheter delar på ett nav med gemensam matsal. Byggnaden kommer att uppföras i två plan.

Den nya Tolvåkers Förskola i Löddeköpinge förses precis som många andra fastigheter inom Kävlinge Kommun med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB