I samband med att Räddningstjänsten Syd förstärker brandskyddet för sin brandstation i Löddeköpinge, Kävlinge Kommun, så uppgraderar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm till heltäckande brandskydd inklusive skydd av fasaden.

På Löddeköpinge Brandstation arbetar brandmän, styrkeledare, brandinspektörer, instruktörer, brandingenjörer och distriktschef. Den operativa heltidsstyrkan är bemannad med 1 styrkeledare och 2 brandmän dygnet runt. I tillägg till det förebyggande arbetet ägnar den operativa styrkan sig också åt övningar och orienteringar. Brandstationen i Löddeköpinge delas med ambulansen.

Brandstationen i Löddeköpinge förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM