I samband med att Danvikshem i Nacka bygger ut och moderniserar sina fastigheter har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera nytt brand- och utrymningslarmsystem till de nya byggnaderna Södra Slänten och Övre Varis.

Målet för Danvikshem är att kommande århundraden fortsatt kunna erbjuda vård och omvårdnad av god kvalitet i ett ändamålsenligt boende till äldre personer. Nybyggnation och utökning av verksamheten är en förutsättning för detta. Byggnation sker av två nya hus med arbetsnamn Södra slänten med 36 lägenheter som ligger i sluttningen mot söder och Övre Varis med 30 lägenheter i sluttningen mot norr.

De nya byggnaderna för Danvikshem i Nacka förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Danvikshem