När Svenska Kyrkan Lunds Domkyrkoförsamling utför en renovering av Liberiet intill Lunds Domkyrka så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Bravida Prenad AB Lund.

Liberiet är en äldre byggnad belägen precis intill Lunds Domkyrka och byggnaden är uppförd på 1400-talets senare del. Byggnaden har använts till många olika områden genom åren och från början var det ett bibliotek för domkapitlet därför fick huset namnet Liberiet som kommer från latinets Liber, bok. Idag används Liberiet för meditation och som Pilgrimsplats.

Liberiet i Lund kommer precis som intill liggande Lunds Domkyrka att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystemConsilium FG5000TM.

Foto: Consilium Säkerhet