När CATENA bygger ännu en ny stor logistikfastighet till Chefs Culinar inom Sunnanå Burlöv så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El AB Malmö.

Logistikposition Sunnanå har absolut bästa läget med direkt avfart från riksväg 11 och ytterligare 300 meter till avfarten ifrån E6/E20. Området är under utveckling och DHL finns redan etablerade. Nuvarande och kommande hyresgäster är Svensk Cater, Chefs Culinar, DS Smith och Lekia. CATENA kan idag erbjuda lagerytor på ca 18 000 kvm. I nästa etapp som är under pågående detaljplanarbete kan CATENA erbjuda ytterligare ca lokaler på totalt ca 100 000 kvm.

Den nya logistikbyggnaden för Chefs Culinar förses precis som tidigare fastighet till Svensk Cater med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Ilustration: Catena