Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande FJORTON fastigheter, LSS-/gruppboende, med nytt brand- och utrymningslarm, Berga LSS, Boklundens LSS, Betgrepens LSS, Mästermansvägens LSS, Syster Astridsgatans LSS, Stugans LSS, Tallgatans LSS, Kritbruksvägens LSS, Tullstorps LSS, Esperantogatans LSS, Koralgatans LSS, Sjövägens LSS, Toarps LSS och Ida Nilssons gatans LSS.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och förutom uppgradering/utbyte av brand- och utrymningslarm till interaktiva analoga system med rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS så kompletteras anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure och nya nyckelskåp fabrikat BirePo B-Lock Combi.