När HEA Property Partner och Areim Real Estate Innovation bygger om plan 3 och 4 inom Hansa, Kv Lybeck, Malmö för Tekniskt Gymnasium så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med RSA El och Data AB Malmö.

De nya lokalerna för gymnasiumet förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Tidigare finns brandlarmsystem Consilium FG5000 installerat inom köpcentrumet Hansa och lokaler för Capio i samma fastighet.