I samband med att Stiftelsen Smålands Nations Bostäder uppgraderar och förstärker sitt brandskydd inom sina studentbostäder i centrala Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med RSA El och Data AB Malmö.

Stiftelsen Smålands Nations Bostäder ligger i den sydöstra delen av centrala Lund. Stiftelsen hyr ut bostäder till studenter som bedriver studier vid universitet eller högskola. Totalt finns 252 bostäder i Dackegården (A-huset, B-längan och C- huset) och Korpamoen. Smålands Nation har både korridorrum, pentryrum, 1:or och 2-rumslägenheter.

Studentbostäderna inom Smålands Nations Bostäder i Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Tidigare finns brandlarmsystem Consilium FG500 installerat inom Smålands Nations pubverksamhet.