I samband med att Skanska Sverige bygger ett nytt vård- och omsorgsboende inom Limhamns Sjöstad i Limhamn – Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm samt passersystemet tillsammans med Elpolerna i Limhamn AB.

Skanska uppför ett nytt vård- och omsorgsboende inom stadsdelen Limhamn i Malmö. Aleris AB kommer att driva vårdboendet och Vectura Fastigheter AB tillträde som ny fastighetsägare under hösten 2018.

Det nya vård- och omsorgsboendet inom Limhamns Sjöstad blir fem våningar högt och kommer få 74 lägenheter med en total area på 5 300 kvadratmeter samt en omkringliggande trädgård. Byggstart skedde under sommaren 2018 och huset beräknas vara färdigt under våren 2020. Husfasaderna kommer att bestå av olika kulörer av tegel för att återknyta till det gamla industriområdet.

Det nya vårdboendet förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och passersystem från RCO Security R-Card M5 samt övervakad larmöverföring från AddSecure.