Malmö 2019-09-05

Consilium brandsäkrar Lackalänga Förskola Kävlinge !

I samband med att KKL Fastigheter AB Kävlinge uppför en ny förskola inom Kv Häggen i Lackalänga, Kävlinge, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med RSA El o Data AB Malmö.

Den nya förskolan i Lackalänga kommer att bestå av tre stycken enheter, mottagningskök och administrativa utrymmen total byggnadsarea är cirka 1700 kvm och den totala arean är cirka 8000 kvm.

Lackalänga Förskola förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och nytt överordnat presentations- och styrsystem från Consilium csVisionTM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Arkitektgruppen Malmö