Göteborg 2019-09-05

Consilium brandsäkrar XL Bygg i Mölndal !

När Fastpartner bygger om fastighet för XL Bygg i Mölndal så levererar så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Bravida Sverige AB.

Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt med XL Bygg på cirka 3 700 kvadratmeter i fastigheten Pottegården 3 belägen i Åbro industriområde i Mölndal. Inflyttning beräknas ske under första kvartalet år 2020.

XL Byggs nya lokaler i Mölndal förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.