Malmö 2019-09-05

Consilium säkrar ny förskola i Trelleborg!

När Brinova bygger om och till fastigheten Kv Sadeln 2 i Trelleborg för Trelleborgs Kommun så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm samt ett helintegrerat säkerhetssystem tillsammans med ÖresundsTeknik El AB Malmö.

Den nya förskolan, Solrosens Förskolan, kommer att ha 6 avdelningar, tillagningskök och administrativa utrymmen.

Förskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM som ansluts mot Trelleborgs Kommuns överordnade presentations- och styrsystem Consilium csVisionTM samt ett helintegrerat säkerhetssystem för passer- och inbrottslarm från RCO Security R-Card M5 MEGA.

Bild: Brinova Fastigheter