Malmö 2019-09-24

I samband med att Malmö Stad bygger en ny ridanläggning för MCR Malmö Civila Rttarföreningen inom Husie så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm tillsammans med Emil Lundgren AB Malmö.

Den nya ridanläggningen kommer att innehålla ett nytt stall för 48 hästar, förenings- och administrationslokaler, ridhus med cafeteria, verkstad och förrådsbyggnader. Dessutom kommer det att byggas hagar, utomhusridbana och parkeringsplatser.

Ridanläggningen förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och detektering sker dels med optiska punktdetektorer men dels med aspirationssystem inom stallet tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: MCR Malmö