Malmö 2019-10-16

När Erlandssons Bygg på uppdrag av Fastighets AB Balder renoverar och bygger om försäljningslokaler för Bilia i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brandlarm- och utrymningslarmsystem tillsammans med Elektroinstallationer AB i Malmö.

Balder bygger bland om serviceverkstäderna och försäljningshallen för Bilia och exempelvis byggs en ny entré till fastigheten.

Bilias nyrenoverade lokaler i Lund kommer att förses med ett interaktivt, analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och inom lokalerna kommer bl.a. Consiliums unika multikriteria rökdetektor CN-PYH SensEye användas och övervakad larmöverföring från AddSecure.