Malmö 2019-10-23

När byggnadsfirman Otto Magnusson AB uppför nya Malmö Idrottsgrundskola MIGr intill Malmö Stadion på uppdrag av Malmö Stad, Stadsfastigheter, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande samt ljudsystem och porttelefonsystem tillsammans med NEAB Norrköpings Elektriska i Skåne AB.

Den nya skolan skall byggas på Stadionområdet, norr om Baltiska Hallen och granne med Gamla Stadion. Här uppförs en en högstadieskola för 540 elever och en sporthall för bl a handboll och innebandy samt handikappidrott med plats för 500 åskådare. Intill sporthallen placerar en 19 m hög klätterhall. Eftersom tomten är trång kommer skolan att byggas i fem våningar och en del av skolgården placeras grön skolgård, lånecyklar och solceller på taket är en del av de miljöåtgärder som utförs i projektet.

Den nya skolan Malmö Idrottsgrundskola MIGr kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och Talat utrymningslarm SAC Nordic ASL-Integra tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: Chroma Arkitekter