Helsingborg 2019-10-24

I samband med att Helsingborg Stad förstärker och uppgraderar sitt brandskydd inom Raus Planerings skola, Nicolaiskolan och Blåsippans korttidsboende för Vård- och Omsorgsförvaltningen så levererar Consilium Säkerhet Helsingborg dess nya brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Elbolaget Syd AB Helsingborg.

Raus Planterings skola är en liten, familjär och omtänksam skola med cirka 200 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och Nicolaiskolan är en större gymnasieskola i Helsingborg som finns nära Olympiaskolan och Tycho Braheskolan samt Blåsippans korttidsboende är ett LSS-boende i Helsingborg.

De båda skolorna och korttidsboendet kommer att förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.