Malmö 2019-10-30

I samband med att Catena Fastigheter AB fortsätter sin investering och utveckling av logistikposition Sunnanå, Burlöv, så levererar Consilium Säkerhet Malmö brand- och utrymningslarmsystem till ytterligare ett stor lager tillsammans med ApQ El AB Malmö.

Ännu en stor lagerfastighet, MHGL byggnad 2, uppförs inom logistikposition Sunnanå. Den nya fastigheten är Catenas femte etablering på Sunnanå och är ett lager för flyggods om totalt 10 162 kvm. Öresundsregionen har ett betydande befolkningsunderlag och Malmö är en bärande del av Greater Copenhagen. Logistikposition Sunnanå har absolut bästa läget med direkt avfart från riksväg 11 och ytterligare 300 meter till avfarten ifrån E6/E20.

Precis som tidigare fastigheter inom logistikposition Sunnanå så förses den nya lagerfastigheten med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: CATENA AB