Göteborg 2019-10-31

I samband med att NCC Property Development bygger nytt kontor och lager med kyl- och frysanläggning till ICA i Arendal så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med El-Otto i Kungälv..

Den nya fastigheten för ICA är en tvåvånings logistikbyggnad med kyl- och frysanläggningen och består av totalt 17 000 kvm varav lagerdelen utgör 15 000 kvm.

ICA Arendal förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. punktdetektorer och aspirationsdetektorer samt linjär värmedetektering skyddar fastigheten dessutom ingår ett Talat utrymningslarm från SAC Nordic i Consilium Säkerhets leverans.

Bild/Illustration: Inobi Arkitekter