Malmö 2019-11-14

När NCC på uppdrag av Staffanstorps kommun, Staffanstorps kommunfastigheter AB, bygger en ny skola i Staffanstorp – Gullåkraskolan – så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem med Talat utrymningslarm och ljudanläggning tillsammans med INSTA El Syd AB, Malmö.

Gullåkraskolan som tidigare har benämns som Norra Skolan blir en F-6 skola för cirka 550 elever. Den nya skolan byggs i två våningsplan med integrerad idrottshall och tomten där skolan skall byggas på har namnet Gullåkra och eftersom flera av Staffanstorps kommuns skolor har en geografisk anknytning i sina namn så blev valet av Gullåkraskolan enkelt.

Gullåkraskolan i Staffanstorp förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och utrymningslarmsystem med Talat meddelande ASL-Integra från SAC Nordic samt ljudanläggning, rastsignalanläggning och teleslingor ingår även i leveransen för Consilium Säkerhet tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Wigot Konsult AB