Malmö 2019-11-14

Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande FEM fastigheter, med nytt brand- och utrymningslarm, Återbyggnadsdepån, Klarna Förskola, LSS-boende Lertegelvägen, Rörsjöns företagsgrupp och LSS-boende Kulissen.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och förutom uppgradering/utbyte av brand- och utrymningslarm till interaktiva analoga system med i huvudsak rökdetektorer så kompletteras anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure och nya nyckelskåp fabrikat BirePo B-Lock Combi.