Malmö 2020-01-02

När Serneke Bygg på uppdrag av LKF, Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB, bygger om Mårtenslunds Äldreboende inom Kv Arkivet 5 i Lund till ett modernt serviceboende så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Kvarnerup Konsult AB Lund.

Projektet är en omfattande ombyggnad av Mårtenslund för att möta dagens krav på trivsel och tillgänglighet inom äldreomsorgen samt för att de boende skall få en bättre kontakt med den fina utemiljön kompletteras fastigheten med ett nytt trapphus och nya balkonger.

Mårtenslund, Kv Arkivet 5, Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och bl.a. kommer rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS att användas i fastigheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Här! Här Malmö AB