Göteborg 2020-01-10

I samband med att Göteborg regionens nya storhotell, Quality Hotell Mölndal, byggs av K21 Entreprenad på uppdrag av Husvärden så har Consilium Säkerhet Göteborg fått det stora förtroendet att leverera dess brandlarmsystem med Talat utrymningslarm tillsammans med Emil Lundgren El AB Göteborg.

Det nya Quality Hotell Mölndal är ett högprioriterat projekt av kommunen och hotellet kommer att bli 22 våningar högt och innehålla 370 rum, restaurang och barer, komplett gym samt konferensutrymmen för 600 konferensdeltagare med fullskalig kongress. Total yta är 19 000 kvm och beräknad byggtid 2,5 år. Arkitekt är Krook & Tjäder.

Quality Hotell Mölndal förses med förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med talat utrymningslarmsystem från SAC Nordic.

Bild/Illustration: Krook & Tjäder