Malmö 2020-02-04

När Hemsö Fastighets AB bygger om och anpassar fastigheten Kv Klostergården 2:9 inom S:t Lars området i Lund för LSS-boende och Daglig verksamhet för Lunds Kommun så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via El-Expressen i Lund.

Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö har under ett antal år utvecklat området successivt. Hemsö äger totalt 31 byggnader i området på närmare 53 000 kvadratmeter.

Klostergården 2:9 inom S:t Lars kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. integration av äldre konventionellt brandlarmsystem i befintlig ej ombyggd del kommer att anslutas tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.