Stockholm 2020-03-03

När den nya upplevelsen Vrak – Museum of wrecks – byggs upp i en befintlig båthall strax intill Vasamuseet i Stockholm så har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att förse fastigheten med brand- och utrymningslarm med Talat meddelande.

Det nya Museet Vrak – Museum of Wrecks vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter. Vrak – Museum of Wrecks är ett nytt marinarkeologiskt museum som kommer att inrymmas i en befintlig båthall intill Vasamuseet, på Djurgården i Stockholm. Kopplingen till Östersjön med närhet till forna örlogsvarv och skeppsvrak blir naturlig. Museet öppnar i slutet av 2020 och ingår tillsammans med Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet i den statliga myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer.

Vrak – Museum of Wrecks kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart bandlarmsystem Consilium FG5000TM med Talat utrymningslarmsystem.